NKRI dan Pancasila menurut Islam

pancasilaMengapa umat Islam menerima Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mengusulkan Islam atau syariat Islam sebagai dasar negara sebagaimana obsesi aliran Islam radikal (NII, HTI, dan lain- lain)? NKRI DAN PANCASILA MENURUT ISLAM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *